Επικοινωνία
Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας συμπληρώνοντας την παρακάτω φόρμα επικοινωνίας.

Όνομα *:
Επώνυμο *:
Διεύθυνση:
Τηλέφωνο:
Τ.K:
Πόλη:
Κινητό:
E-mail *:
Σχόλια:


Monday to Friday: well-being kitchen

Βιομηχανική περιοχή Σίνδου,
Γ΄Είσοδος ΟΤ33α
Σίνδος Τ.Κ 57022, Τ.Θ 1290
Τ:2310 79 55 33
www.m2f.gr | e-mail:info@m2f.gr